#2745_1: Valhall-Biografen_1

.SKARSEAMLL

Förstklassiga. förevisningar af lefvande bilder

livardagar Oafbrntet fran kl. 7,10-10,10 e.m.;
sön- och hälgdagar jamväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

från och med måndagen den 16 maj (Annandag Ping-sn:

l. Vid Banans sköna stränder. Budanesi.

Ungerska rikets sköna hnfvudstad ligger på den Vidtbesjungna
llonans båda stränder, och just denna flod, som delar staden i tvåhalf-
ter, .Enda (eller Ofen) och Pest, förlanar den karaktären af en afEnrO-
pas skönaste storstäder. Fltorståtliga hangbroar förena de båda str-an;
derna med hvarandra i lätta och eleganta bågar. Har-liga promenader
och gator, raridsberöimla byggnadsverk och den för sin skönhet be-
römda part-.imentshyggnaden samt de lnidt i staden upptornadebergen
tjnea ögat. Vår hild för dagen gifver oss i en del intressanta scene-
rier en tilltalande, nnderhåillainle och åskådlie bild öfver Budapest

Pa mångas begäran visas t. 0. ni. söndag f

2. ha maj-bilder från Kalmar l9I-0. I

Iförjst intressanta bilder crf egenI fotografering.
Amerikansk nyhet! 1 Konstlilm!

3. PREåSENS MAKT.

Storslaget, ytterst spännande rimmar.1
Se beskrifning a andra sidan.

AIRGELQNA.

förstklassig semirdhet! Härliga, natursceaerier!

En verklig praktstad, full med har-liga parker och byggnader ar
Barcelona, Var bild låter oss företaga en vandring genom dess mest
berömda och. härligaste platser. VVi bli äfven i tillfälle att i Baruelo-
nas zoologriska trädgård  dess världsberömda rofdjurssamling aflnakt-
exemplar inom djnrriket.

Stomrtad dfres-syrbitd i1Stor-Mtadidressyrbild. i .-
5. Glawnen med sina dresserade hundar.

En vacker (foh tilltalande uppvisning. tent af rörande är det
att se, huru lydigt och hangifvet alla de små. hundarna utföra .aina
konststycken.

4.

 

lventnella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 19 maj.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Baktryckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages