#2743: Biografteatern Göta

(Stadens föl-sn C " " 

 Sööxa Vägen, Tramsla.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

. ." q .i 4. 1
g  .1

  

alla dagar kl. .6,10 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 83.! söndagar jämväl kl. 4,10 11.111.

PROGRAM

fr. 0. m. den l2 l. o. m. den l4 Seplember:
Svenske bild:

 

Intressant.

 

 

lsnal Islra :snar 1511111 1an! Inre] 151111 Inre-.I [51111 151121 151m lar-:1 1511-11 151121

 

 

 

Den slora inlernalionella brollningskampen
I i Ilöpenhamm

Världens lörnämslajrollare i läHan om världsmästerskapet, som erölrarles af G. Lurish.
Den mest fängslande och spännande brettningskarnp som någonsin ägt rum mellan berömda ehalnpions

Mycket intressanta, brotterebilder.

 

1:1 lElElE-LIEIEEIEHEI] nl

 

 

 

gl
El
E
E
E
El
E
E
E
L".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEI-[El IEIIEI  IE-llEl IEIIEI IEHEI [Eli-El IEIIEI IEHEI lill-EI [El

 " P   D I T A o

Historiskt skådssnsl från svunnen nu. - Fängslande Hashim.

s7 det ramanliska d7asklarzdef.

Pyrenéerna.

Riktiga krukor. "

Komedi i flera afdelningar. öfver-måtta!! komisk.

mamma

    

 

I .

 

N13le magra-m l250561111 en X5 Sspkemlser.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain