#2742: Biografteatern Göta

Biegraiteatern Göta

q Södra Vägen, Framsta.. ,
e Siadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.;P
söndagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 19 t. 0. rn. den 22 Maj:

I. Bilder från Algeriel.

Intressant.

Ett kafé. En byskola. En genom jorclbäfning förstörd

stad. Karavan vid uppbrott till ökenvandring.

Amerikansk konstiilm.

2.I Flickan från nallkaféel.

Gripande skådespel, utfördt af framstående skåde-
spelare i New-York.

En tecknare vid en af de stora världstidningarna förälskar
sig i en ung flicka7 som är hänvisad att som dansös på ett
nattkafe förtjäna sitt uppehälle. För honom utger hon sig
emellertid som medlem "af ett resande teatersällskap. Då hans
kamrater afslöja hennes yrke, vill han i första smärtan stöta
henne bort, men öfvervinnes af inner-ligheten i hennes känslor.

I. Dansösen hemma hos sig. 2. I nattkaféet. 3. Vackra
Bellas dans. 4. En vrickacl fot. 5. Deras första möte. 6. Den
gamla sagan. 7. Ett förhatligt yrke. 8. Karnraternas varning.
9. Förbarmande. 10. En scen i nattkaféet. h11. I den första
smärtan. 12. Kärlekens seger. 13. Det första minnet. 14. Ett
lyckligt par. 15. Hvem hade rätt?

 

Lefvande och sjungande bild:

3. llr oneran Faust.

Scen nr u2:elm akten.

Vid Röda hafvel. v

I hamnstaden Hassana.
Intressanta resebilder.

5. Eli ovanlig! dibarn.

Dråpligt Skämtnummer.

 

4.

i

gå Pianomusik.
Nytt program måndagen den 23 maj.
G ven iuella förändringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

Pubilken bedes :ne-dragaI programme! och ej kasfa ale:I på gafan.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain