#2741: Biografteatern Göta

öåwa någon, fyramsla.

i (Aktiebolaget Svenska; Biografteatren.)

Forevisningar af lefvande

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och. 9,10 em. 383.! söndagar jänlvàl kl. 4,10 6an

IOGRAP

få; n. ns. den 58 i. o m. :den 2 Äugusli:

 

   

 

 

 

Det mest imposanta sorgetåg världen skådat. Femtiotre kungar oc prinsar från trettiofem länder deltaga.

Den 20 sistlidne maj fördes konung: Edward 7zdes stoft till den sista, hvilan. Våra ypperliga bilder visa dels sol-getågets
frammarsch i London från Westminster Hall, dels efter ankomsten till Windsor. I

 

Vacker och tankeväckande dramatisk bildu
(Hufvudrollen utföres af skådespelaren Hr R. Alexandra Vid Comedie Franeaise.)
Kinematograii i Hera färger från Pathé Freres.

Hun man blir sjöman.

Ytterst fi-àwgslanaha:1 bildserie från lifvet i en fransk skeppsgossegkola.

 W  åxmàst aren.

Komisk trickfilm.

   

 

I 1 Bilieitnris: Äldre 50, 35. x255m.x Barn och skolungdom 25, l5, ID öre
i Ngn program Nånåagm xåen 7.2. lugusii.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain