#2740: Biografteatern Göta

(Stadens första och äldsta biograf.)

. Södra Vägen, (franska.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatren.)

i . Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 em. 383.! söndagar jämvàl kl. 4,10 em..

PROGRAM

fr. o. m. den l3 l. o. m. den I7 Augusti:I

:S båtens Mae.  Muang Kräm min.

Särdeles intressant bildserie från de stora ballongtäflingarne i Turin.

BLOMMOR.

Vår bild skickar oss en doftande hälsning från södern i en koloration, så naturlig, att den måste väcka
vår djupaste beundran och förvåning.

Konst lilm 2 Komstiilln 2

:Anno 1870.

Spännande episod från fransk-tyska kriget.

     

NVid I den rysk-persiska gränsen.

Våcker och intressant naturbild.

en A N T r.- c 1.-in n.

Utmärkt lyckad parodi af Rostands beryktade skådespel.

 

Biliellnris: Äldre 50. 35, 25 öre. Barn och skolungdom 25.P l5, lll öre
Sing program "önrsåagen een NS Ångest-x.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain