#2738: Biografteatern Göta

ööwa Vågen, yvamsia.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

- Förevisningar af lefvande bil er

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 em. 083.! söndagar jàmvàl . 4,10 em.

 

J .. Hubmkfmq  (file-.1 

 

J... (ML -.. V 1. VLut: .

n sl Islällningen

  

  

 i bilder tagna omedelbart efter olyckan och visamle den kolossala
1 " föl-iidelsen i hela dess vidd-

 
  
    

  

nd.

Ily serie. Vackra partier från Glalm och=Glava glasbruk, Eda sanalorium med omgifningar samt
Sunne och Frykensjöarna. 1 1

l (fia äkfa paret

Äfvenlyn i många àfdelningar.

  

 

 

Äldre 50, 35. 25 öre. Barn och skolungdom 25, lä, m ö
pmgmm .Wåmagen ömi 2.9 ånga-sh.

 

 

Kalmar v1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Bok-tryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain