#2737: Biografteatern Göta

I (Stadens första ocIX ldsbigraf.)

Sööxa Vägen, ffmmsta.

(Aktiebolaget Svenska Biegrafteatern.

Förevisningar af lefvande bilder-

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 0011 9,10 6.111. 83.! söndagar jàmval kl. 4310 em.

PROGRAM

fr. o. m. den 29 i. 0.; m. den 3l Augusti:

 

 

 

ff f. .;N .1,- .V - V. .  W 

 

sämuwuäsmnàm -K arrow.

Söndagen den 2-1 Augusti .1910.
Lyckade bilder. Y

 

  
 
 

  

H

Egendomliga natur-fenomen.

 

 

    

I Genom Kanada.

Sällsynl: fängslande och vacker- hildsamling från en resa med Canadian Express-järnvägen.

akfar iläs auiamaf.

Säämtnummer -af jförsta rang.

  

 

Sign Wogmm "Öovsàagen den X Septemåer.

Kalmar 1910. Tidningen .Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain