#2735: Biografteatern Göta

(Stadens första àoch äldsta biograf.)

Sätta någon, ffmmsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af . lefvancle xbilder

allaJ dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 00h 9,10 0.111. 083.! söndagar jàmvàl kl. 4,10 0.111.

PROGRAM

tr. o. m. Torsdagen don 6 t. o. m. Söndageo 15011 ä Witt:

å

    

 

Expmessnyhet! . 1

   
 

 tm.
TisdagensL stora tättan mellan Bederström och Svendsen. i

Dessa [li-IdelI äro, Ile enda som upptagits med vederbörliqt tillståndL och må underI inga åärhàåimow 1
den förväxlas med de som visats å annan biograf här.

Biografen G ÖTA visar nu som alltid endast det bästa. .

Kappflygning mellan brefdufvor.

Särdeles intressant.

Hvem år hon? I(KonsttilmJ
S o F I A.   

Vyer från Bulgariens hufvudstagl. - Intressanta österländska scenarier. 

En halsbrytande aiiärstur om
i En rasandeåtricykel.

" Dråplig human-esk.

Nått ologvam Nåoåagm om W Ötttoou.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktrvckeri. I
, fl
f I

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain