#2734: Biografteatern Göta

(Stadens första och äldsta biograf.)
n 766m Vägen, rymma-ska.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
Förnvlsmngar af nfvandn bilder

alla dagar kl.16,10. 7,10, 8,10 nnh 9,10 em. Må! söndagen" jàlnvnl kl. 4,1oe.n1.

 

fr. n. m. Måndagen don 3 i. n. m. Onsdagen den 5 1likt:

 
 
 
  

 

EXnIfessnyhel anläanV från Parisi i dag. 1 , ,

 

 

   

- Franska AAoch yska lmiii rmanöverna é

Sensationell bildserie öfvér de två stormakternas senaäte siora höslmanöver. lniressanta militär-bilder.

år new Tekkevsson menn-n

 

Ett förs-iadsharns öde..

pggqlwggggggx

  

 

   

 förskräc i nåse

Stackars svål-mödrar. Ett roligt nummer.

 

 

:NN Mogna-m "ömsnagen nen G (smaken.

11mm" 1010. Winninmw WWW MBK Bmw-MMA. i M j . i i H f

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain