#2733: Biografteatern Göta

M" Stor nyhet I  

  å Emmeliårckholm

llssa bilder äre d enda som npniagiis med vedelbdrligi iillslånd dell må under inga
förhållanden ldiväxlas med de, sem ldiui visats här.

mr BIOGRAFEN GÖTA 1-1
visar nu som alltid endast del bäsla af kinemalografnyheler
och dessa våra flygbilder äro non plus ullra.

 

 

Kalmar 1910. Tide. Kalmars Aktiebolag Bokeryekefi

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain