#2731: Biografteatern Göta

(Stadens första och äldsta biograf.)
Sööwa Vägen, :fram-sia.
1 (Aktielsolaget Svenska Biqbgrafmatern.)
Förevlsmngar af I lefvande bilder .

alla. dagar kl.6.1o 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 383.! söndagar-jämvàl kl. 4,10 6.111

P4  g

fr. o. m. Torsdagen den l3 i. mm.. ISöndagen den lå kt:

VBildaIHM1l."=s-f:2"a:av"541111  . - i -v M  1., Eewwaa-EE  äga-åk nas-mr, svensk historia 0.0.1 Svenskt folklif.

j ) Qamhgåg-xsa

Utförda af Kung Sisoiuaths danser-skor. f- Intreåsania och underbaraiiliaiiirhliidgr.

 
 

  

 

36

H 111111111111611111121111111111 Drama

  den

1.  ...1. 
f Jens ser lefvancle bilder.

Oskyldig madspelare i en biografkomedi. - En genomkomisk bild.

 

   

 

 

    

 

 

i NQW pvogvaml-Nänåagen åen V2 kröhkoisev.

Kalmar I1910.L Tidningen Kalmars A.-B:s Boktrvckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain