#2730: Biografteatern Göta

-i

     

(Stadens första Och äldsta biograf.)

Söclva Vågen., Tvamsla.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.

l
Föravisningar af lefvande bilder,

allaJ dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 688.! söndagar jamval kl. 4,10 am.

PROGRAM

fr. o. m. Måndagen dan l1 l. o. m. Onsdagen den I9 0kl.:"

Express lill Biografen Göta i dag!

 ;,J-.Er,fa9p;.:..l- 1 -f431242?1 V 1. 1.. 1 w :HB- 

. wav-:HW- . . i. f"

   

Ej att förväxla med föregående. - Infressanfa, scenarier från revolutionssfaden.

Ormfångst i Sydamerika.

Ovanligt intressant verklighetsbild.

Säsongens linasle nyhel! Konsllilm l Kolorerad l

MESSALINA;

Historiskt drama från det gamla Rom efter Plinius d. ä., iscensatt af hrr Zecce och Andréani.
Öfverlägset speladt af artister från (lomedie Frangaise.
Färglagd!

.- Spännande handling. - Storm-tail, tidstrogen iscensattning. 

 

  

   

 

Exnes från Paris l

     

Konslfilm!

   

 

Vattenfallenyvicl Krimme i Tyrolen.

Imponerande nanm-skådespel.. - Bilder för nalurvännen.

 Penn är ston öfver an m vinna.

Illär viitnesmålef är allt för öfverfygande. e- Mycket nkrattrefande humoresk.

Ngtlnmgwam Zovsåagen nen 2.6 Öhkolmv.

Kalmar 1910. Tidning-en Kalmars A.-B:s Boktrvckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain