#2728_1: Kalmarbiografen_1

Kalmanbiagnafea
= Goodtemplarsalen =

(lnnehafvare: T H 0 M AS H A N S E N.) i
Föreställningar dagligen oaf brutet från kl. (Lun-10,15 e.n1.

V-PnoanAn

från -oeh med torsdagen den 28 April:

l. En söndag i Dovoroonnes.

Utomordentllgt vacker och tilltalande bild.

2. Människa eller Orm?

Amerikansk nyhet! Grand succes!

3. Skriei i vildmarken.

wDoinsntslagetu) pEn Cowboys romanm
Kmemalogmfewradt af Essanay Filmhompam, Chicago,
U. S. A.

Se beskrifning å andra sidan.

4. Boy-scouis. .

Stockholms Boy-scoathlabbls- öfnihgaa" i Stockholmstrahlen.

En mlflfessahl hild för alla.

Böal ses af alla Kalmarpojhar.

En bild för dagen. Visas som extra hummer afwen
detta progmm. 1

àBoy-sconlsw "ai- rlag-ens lösen öfver nästan hela den civiliserade
världen; dessa två ord hafva gått nt- som ett fältrop för en ny ungA
(loinsi-örelse7 hvilken Hynes  den största sainlings- och lifski-aft.
Dess syfte ar att göra gossar 1111 alla samliällsklasser till praktiskt dug-
liga, i arbetet pålitliga, sznnl-iället trogna, ädelt tänkande Qch kännande
Individen. Man vill bygga på den hos pojkar inneboende känslan för
det ratta, goda och sanna.

Vår bild visar Stockholmspojkar ute i fält sysselsatta med spa-
nings- och patrulleringstjanst, signalering, rapportföring m. m. och
man märker tydligt med hvilken entusiasm (le Omfatta (le ganska
krafvande uppgifterna.

5. Låi bi aii kiiilas.

Högst skmttfrelande.

 

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 2 Maj.

7.4.-ij
Kalmar iHlU; Tidn. Kalmars Aktiebolngs Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages