#2725_1: Kalmarbiografen_1

Idelmenblegneien

- Goodtemplarsalen =4
(Innehafvare: T H o lvl As H A N s E N.) I
Föreställningar:

Hvar-dagar kl. Spik-10,15 e.m. Sön- oelrlielgdagar.A i W
kl. 4-5, öns-10,15 em.

PROGRAM

från och med måndagen den 18 April: A
Bild för dagen! Svenska bilder!

II
I ll I I

I. Skldlefllngarne I Oslersund.

Ståtliga lutnlerecenerler. i

Som bekant har i dagarna stora nationella skidtäiiingar ägt ruin
I uppe vid Ostersund under strålande Vinter-väder. Därvid har bl. a,V
hållits en större fältskjutning på skidor7 en frisk fosterländsk idrott.
Med bössan på ryggen se vi männen starta till täiiing, och kasta i
förbigäende en blick pa skjutstationen7 för att åter uppsöka våra skyttar,
som under tiden börjat målskjntningen. Äfven malplatsen få vise.
Så. frn-ändras taHan och vi se bilden frän 30-kilometerslöpningeni
terräng. Afven lappar synas i de täliandes led.  skådar vi förste
pristagarens ankomst ltill målet. Följer så damernas terränglöpning
med start och målankomst; äfven här se vi lappeka kvinnor deltaga.
V i blifva därefter presenterade för förste pristagaren i 30-kilometers-
löpningen, llaldo Hansson. Sist kommer bilden från backlöpningen
och närvara slutligen vid prisutdelningen, som förrättades af lands-
Vhöfdingen. i

2. Peler den store.

1672-1725. Historiskt skådespel, ntförelt af .skåde-
spelare violkejserliga ryska teatern.

Koloreralll, intressant drama.

Se beskrifning å andra sidan.

I I Ii

3. Brlenz-slon. ,

Storslagna Uélllejöscenerler. För vänner af naturens
skönhet. i

Brienz-sjön i seliweitziska kantonen Bern är berömd för sin na-
turskönhet. Sjön är belägen 567 meter öfver liafvet samt är 14 km.
lång, 2,5 km. bred och ej mindre-än 262 meter djup. Särskildt halfön
Iseltwold och det 270 meter höga vattenfalth Giesslmek, som störtar
sig ned i sjön, äro berömda sevärdheter. Filmen äter-ger bl. a. endel
lika egendomliga som vackra ljuseffekter" där uppe i fjällen.

 

 

En bila för dagen!
4. På vulkanernas ö.

Kinematografl lfllrger. Storslagna scenarier från wlan
evfzge vårens lantlw.
Se beskrifning ii1 andra sidan.

5. Blyghei bolad genom serum.

En lyckad kur.

Fyndzgt, mycket skrattretancle stycke. V I

Agapetns Winter är mycket blyg och undergifven af naturen.
llan lider häraf, men en dag får han se en annons om att en ameri-
kansk läkare medelst serum ger för-sagda personer själfsäkerhet och
skyndar dit. Att kuren gaf resultat, därpå gerherr Agapetus drastiska
bevis under sin vidare tillvaro.

 

Eventuella förändringar i programmet förbehålles. v
Nytt program torsdagen den 21 April.

 

Kalmar 1910. ÅTidn. Kalmary Aktiebolags Boktryekeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages