#2719: Biografteatern Göta

(Stadens första och äldsta biograf.)

Södra Vägen, (Steam-ska.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvamle bilder

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 em. Mål söndagar jamvàl kl. 4,10 6.111.

 
 
   
 

fr

på en ufländsk firma kinemafagrqferaf en resa .JT-elleborg-.Sassnifg .men densamma bejunnfs
lägsen be-.s-.Ig-ajffenhezlJ har Svenska Biograffeafern kinemczfogrufermi

En resafrån .fi-ellebargih-U Sassmyz 

och bedes allmänhefen icke förväxla vår allfigenom infresscmfa och underhållande 1:1.ch med den ufländska.

 

 

WÅH 11  i  vif " fl! f a   i" i L -  M 1.1 (H  - lm l

FRED SATD med sina dresseralle hundar

öfverlägsen djur-dressyr. Lika sevärd! för stora som små.

Sim-slagen nyhet från Thomas Edison: -

Räddad genom trådlös telegral.

En af de mesi intressanta bilder- somnvisals och som gifver god inblick i den sinm-ika trådlösa telegra-
Y fel-ingen. - Ofverlägsei spel. Briljant iseensättning.

Get j akt i Alperna.

Vacker jakt- och sportbild.

 

   

Slaf under sin tjänare;

- En äkfa mans martyrskap. Q- En glad och munter bild. -

 

Nytt emgmm .ömse-egen een 3 Nouemåev.

llarl icke i lvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka; Göta är Gchförblifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain