#2718: Biografteatern Göta

(Stadens första och äldsta biograf.)
Sorin Magen, yvamsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10 7,10,-8,1o och 9,10 am. 683.! söndagar jamval kl. 4,10 am.

PROGRAM

fr. e. m. Torsdagen dan5121 i. a. m. Söndagen den "30 likt:
Ä,;;;;.f;: lumrande milj-on 

Ett besök i Kiirunavaara eeh Narvik. Särdeles intreseant bildserie från de väldiga malmfälten med deras storartade
anläggningar för utvinning eeh fraktning af de wslumrande miljonernaa.

Årets regatta i Cewes.

Präktiga kappseglingsbilder, - Måste ses af alla segelintresserade.

   

" Midnauens kärle 

Palatsets sen eeh kejans dotter. W Nntidsdrama. - En roman ur verkligheten.

PIRJEUS.

Bilder Vfrån Athens hamnstad. I- Särdeles sevärdt.

Hårfrisören har blifvit kär.

En genemrelig bild. 3

 

   

 

   

 

:Ni-.git pvogramimånåagen den "ål Öktoimv.

Var icke i lviivel om hvilken biograf Ni skall besöka; Göm är och förbliiver bäst!

 

[Ilmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain