#2717: Biografteatern Göta

V Stadensförsta och äldsta biograf.

Södra Vägen, cfram-saa.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

. alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 00h 9,10 0.111; 088.! sönd. jamval kl. 4,10 0.111.

PROGRAM

fr. 0. m. den 7 l. o. m. den lll April:
Uenedig och dess manumenf.

i Ny härlig naturbild.

Några goda vänner.

" Lustiga snapshots ur djurens lif.

Amerikansk exprenunyhet! Slagnummor !

Bilälnnn an tr än Naiekinq.

Mästerligt iscensatt bild efter en episod ur kriget mellan boer oeh engelsmän. Flera hundra personer medverka.
Iseensattningen beundransvard ooh absolut enastående.

fYà ett Båolzos-plantagei Singapore

KSnåo-leinal.

Fotografi i färger.

stol-tvätt. in

Mycket roliga situationer.

   

 

 

Nntt program q:Yllanåagzn den NA. Ndi.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain