#2716: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta biograf.

0 gSöårcar Vågen, (franska.

(Aktiebolaget Svenska Biograiteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

allaJ dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 00h 9,10 em; 088.! send. jàmväl kl. 4,10 em.

, PROGRAM

fr. 0. m. den 4 i. o. m. den 6 April:

Intressant svensk. "nyhet : 1

- Lifvet ombord pà svenska Ilottansansar

Präktiga militär-bilder. - Från egen atelier.

  

scnsättraing och utstyrnei öfverhfäffamie allt som hiitälls s.

Lefvende 0011 sjungande 1011101. på svenske:

Våra förnämsta artister nå biografdulren.

Skådespelaren i C    R  L I D

uppträder 0011 sjunger

    

W Eng U MWH- .

på rarr p 

Kinematogrnfi i färger af Pnthé Freres.

  

De rysliga pojkarna.

Lustiga upptåg i flera afdelningar.

 

 

Ngn program "ön-:sången åen 1 inr-xx.

Kalium H10. Tiån. Kalmars Akinebol

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain