#2715: Kalmarbiografen

(Innehajvare: Zhamas fansen.

Föreställningar =

Ilvarrlagar kl. 6.l5-l0.ls e.m. Sön- och helgdagar kl. 4-s5. 6.15-l0,ls e.m.
Bil jettprä s :

Äldre 50. 35. 25 öre. Barn 25, l5, lll äre.

från och med Måndagen den :8 April rgro:

Bild för dagen! Svanska bilder, 3
0

  
 
  

 

 

  

 
  

I

Koler-eradt, intressant drama.

.000000000.0.000000000000000
Brienz-sjön.

Sim-slagna fjällsjöscenerier. p För vänner af naturens skönhet.

Ö
G
.  WP   
i 1672-1225.
Ö

Historiskt skådespel, utför-dt af skådespelare vid kejsar-liga ryska teatern. .

  

 

En bild för dagen:

På vulkanernas ön.

Kinematograti i färger. Storslagna seenerier från "den eviga vårens land".

  

  

lgger om geom se. w

En lyckad kur. i -
Fyndigt, mycket skrattreta-nde stycke.

 

Nytt program Torsdagar! 11:51:03]Å April. f

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktieholags Boktryekeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain