#2714: Kalmarbiografen

i u
Eöremtä Erlnwingar :
llvarllagar kl. 6.l5w-l0.ls e.m. Sön- oeh helgdagar kl. 4-5, Bas-IUM e.m. i
- Bil jettprä s :
Äldre 50. 35. 25 öre. Barn 25. l5.I lll öre. i
I n

 

 

. PROGRAM

från och med Torsdagen den l4 Aprillgro:

Jag de! af våra Svenska bilder, de äro utmärkla.
Exprels! W Svenska bilder.. Nytt för dagen!

I - ...Från Areveekan. , m

åkning. - En färd till Tännforsen. Storslagna naiurscenerier.

 
 

 

 

En torpedkryssare 1 storm

på Atlantiska densamma.
Storslagna intressanta sjövyer.

Film JQArtZ 1 1 Konstlilm!

Storartadt drama i 60 scener. Kinematograferadt af "Gines" i Rom.

 

 

       

 

 

Åter an nvenlk bild af värde :

o 1 ll l I S O
llllBPbPllll OCll bOSlläDSSllOlSG l llilllG.
Högst intressanta molnentbilder och karaktäristiska skildringar från den skånska landsbygden.

o - i 0 s o i 0 .i
När tehmann ville grila sig  med
pruncipalens dollar.
En manlig 6fbna m- -nrvet-f.. Liam-ngr m-unrranae sryeke.
-

Nytt program Måndagen den 1-3 April.

 

mer me.  renar-rm remsa-i.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain