#2712: Kalmarbiografen

l (Innehaivare : Z lr e m as n s e n.) i i
1 Eörestä Elningar z
"vardagar lrl. 6.l5-lll,ls e.m. Sön- och helgdagar kl. 4.65, B,ls-l0,ls em.
rllliä jettprä s :
Äldre 50. 35, 25 öre. Barn 25; l5. lll öre.

   
 
 

ä P O Å

från och medI Måndagen den 4 April 1910:
Ensamstående! I

I Uppvisning al lcherlressiskl I
w Voranlzow e v  .I 4. 

  

 

 
  
 

 
 

 

  

    
 

 
  

   

a eller é aulan, imeslaml.

Åskådarne avinas att med särskildt intresse följa detta spännande drama.

w Framstående svensk naturbild:

grå-n östa Eerlmqs land. f

Scener-ler från de märkliga orter vid Frykensjöarna, hvilka omnämnas i Selma Lagerlöfs världsbekanta roman. i
1 "Gösta Berlings saga". f

é å Alltför plikamgna tj anal-e

eller En fröjd som ej blef beståndng

 

Dråpligt skämvtstyeke, som talar för sig själf.-

 

Eventuella förändwingar i programmet förbehållas.

 

Nytt program Torsdagen den 7 elelr-Pil..V

Kalmar 1910. TELK-almms Aktiebolag-fa Boklrryckeei.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain