#2711: Kalmarbiografen

(Innehajvare: Zhemas Nansen.)
Föreställningar dagligen eafbrutet från kl. 6,15-10,15 ein.

PROGRAM .

från och med Måndagen den 25 April 1910:.
Express I Expre ss I

. i ungern. .
FW ml MSS WW i Orientens

fi" M i Wi"Vämfklefl- hihiJ fri-Må riF Söhwéifz I

Nutida kanoneld.

Instruklivt och intressant.

ammmmmmmmmmimmm

Konstfilm I Film Team-e Italieno.

Gripande historiskt drama i 50 afd.

I inspelningen af II Gid har Italiens förnämsta dramatiska skådespelare deltagit. Handlingen är förlagd

till 1200-talet ooh behandlar i stora ooh kraftiga drag striden om en kvinna. Dåtidens lösen: Andamålet

helgar medlet tilllämpas också konsekvent at" de handlande personerna. II Cid är såväl i inspelning som
utförande en Verklig Konstfilm.

u B s I Vi hafva à. denna film insatt svenska rubriker för att publiken skall bättre förstå.
I

Den danska nvleran. Nerdslällande kust

, Ypperliga sevärd-heter från vårt grannland.

Petterkvist tar sig ledigt eller -En radikalkur.

Dråplig "pjäs". -

 

 

 

 

 

 

Hela Kalmar måste se detta storslagna rekordnrogram. 088.! Visas endast 3 dagar.
Nytt program Torsdagen den 25 April.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryekeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain