#2707_1: Valhall-Biografen_1

Förstklassiga förevieningar af lefvànäe biläer
lirardagar oailerntet från kl. "7,10W l0.10 e.m.;
sön- oeli hälgdagar jäliival kl. 6,14) ein.

I " P R 0 G R Å M
från och med måndagen den 11 Aja-il:1
l. En resa i Norge.

En 1irttfresse1tt och angenäm tripp i detta härliga fjor-
drmtas och gtaciererlms lamt.

1. Ett besök i Bergen. 2. Ett statligt monument, Bergens stolt!

het. 3,3. Hallingdalsfjorden. 4. Sjön lllevonvand och Noeed-.ils glamV
i erer, 5. Hardanger-fjorden och Lötetnrs tall. (ä. Ett besök hosl lappar-na.
Det hetat en storartctd bild mom rmtnfrem område.

Express-Nyhet! 4 .
2. Den däeatle norske skalden Blom-
Sileme RI HISle sista m1 till norska folket.

I g l l l 4
erho ar i Midlaas and.
2zdra serien af M o s e s li f.
 beskrifningI å andra sidan.

n i I l y l

Fran Le Tretien tzll Vatlerclne.
Scetwrtcr från Mont-Blanc-geovtct. i ,
Eamstående reset-tftlctrzng.
Den intressantaste trakten i Schweiz ar otvifvelalitigt Mont-mane-
onirådet. De vilda klipp-partierna med de, evigt anöhöljda topparna
har göra ett mäktigt intryck på turisten, Valdiga gletcher glida sakta
ned från berg-en, halv-tiga forsar störta ned fran bergraggariia, det ar
ett namn-skådespel af sällsynt storslagenhet.

Filmen återgitver de växlande utsikterna under en jamvfögsfarfl
från lie Tretien till literglmnans andstation Yallorcine, bolagen tlere
tusen meter Öfver hafvet.

0 l I I
5. Pa lelnuclmng I Japan. .
Högst intressanta vyer från den uppgående solens lamt.
Ktnematogmft i färger. .
Denna seen, Lsom  innerligt atspeglar det japanska. litvet7 ar

  

 

f :Mza-nr.

ett lefvande earninamlragP ur Pierre Lotis österländska skildring :fru .

Krysantemnrm. Vår lilla japanska har nyss emottagit en inbjudan
från sin väninna, fröken Oyama, ooh håller på att göra toilett, i det
hon tar på sig en törtjneande klaclning. Under tiden gör sig värdin-
nan redo att emottang sin gäst och faster på. sitt hutvud ett strålande
vackert diadem7 hvarpå hon ägnar sin omsorgr åt ett at de små dvärg-rr
träd7 som hvarje österwrikets dotter har i sin ago. Slutligen kommer
den lilla väninnan och efter ett ömt möte töretaga de bagge unga
damerna en spatsertur i den blomsterströdda trädgården, hvarpft de
slå. Sig ned vid tebordet7 till hvilket serveras syltade frukter, som de
behändigt föra till munnen med tillhjälp at små pinnar. Och så dukar
man af7 idyllen ar slut. i

6. Lullskenpsbolaget Långiinger & 0:0.

En munter historia om luftekeppet med jattemagneter som bör-
jade så bra. men tick en sorglig afslutning. I
En bzld mtrd att ses af alla Som älska. ett Lgott skratt.
Eventuella förändringar i programmet förta-håller..
Nytt program torsdagen den 14 April.

 

Kalmar l910, Tidn. Kalmars Aktiebo-lngs Boktryckerl

l

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages