#2706_1: Valhall-Biografen_1

ValhallsBiegrsfen

OSKARSHAMN.

Förstklassiga. förevisningar af lefvande bilder

hva-rdagar oafbrntet från kl. 7,10-10,10 e.m.;
sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

ernoenan

från och med torsdagen den 14 April:
l. Italienska Alperna.

Vyer från en storslagen natur.

Det ar en serie bilder från för sin imponerande skönhet världs-
bekanta trakter, som har upprullas för åskådaren. Man ser det pit-
toreska Valbonafallet, PerarolofPieve di Cadore med Calvis monument

.och szians fadernehus. väldiga alptoppar, Anrouzo, Misurinasjön och
Dolomiterna m. m.
Briljanta sevärdheter!

2. I "Stockholm". dess parker os
lonläner. -

Enastående intressanta sevärdheter! i
OBSJ Ny bild. Ej förat visad har i staden,

Hvar finnes den svensk som icke med glädje och intresse hör
omtalas sin hufvudstads skönhet och med begärlighet längtar dit för
att se alla dess berömdaste platser. Vi aro i dag i stånd att bjuda
eder en bild, som visar eder ett par af Stockholms praktfullaste parker
och fontäner i storslagna lefvande bilder, hvilka i skönhet tafla med
de basta utländska.

Berzelii Park. - Humlegården. - Molins fontän. - Tors dske.

Konstfilm l Succesiilm!
3. Fädernas synder eller Kärlek och hal.

Det enkannerligen bäst inspelade dramat denna säsong.
Se beskrifning å andra sidan.

4. STlllllll. "Golfe cle- Gaseogne."

Ett enastående natarskådespel som ingen bör för-
snmma att se.

Vredgad kastar hafvet sina vågor mot stranden, rytande af ra-
seri öfver att den icke kan krossa den af manniskohand uppförda
vågbrytaren, drager sig tillbaka för att med aldrig uttömd kraft på
nytt kasta sina kaskader af salta skummande Och frasande vågor mot
I stranden, högt mot skyn stänker det glittrande hafsfraet. Men lugn
och segel-stolt med ett småleende på sina lappar står vår fotograf och
kinematograferar: -

Golfe de Gascogne i storm

och nu sittande i vår populära Kalmarbiograf kunna vi i lugn och ro
se denv fruktansvärda stormen, som för kort tid sedan satte wGolfe
de Gascognes- salta vågor i upproriska, vredgade rörelser.

5. Sexton barn. Höga 

En af våra största komiker framställer i denna film en serie af
de löjligaste scener, där det förekommer en fader, som har tvifvel-
aktiga lyckan att äga 16 barn. De 16 barnungarnas tusen olika påhitt
bringar fadern till sådan förtviflan, att han gör upp de mest originella-
planer för att skada sig lugn.

 

 

 

Ett program som står främst bland alla.
0 B S l Endast det bästa af det bästa. -

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 18 April.

 

Kalmar "9104 den. Kalmar-.s Aktiebollzs Boktryckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages