#2698: Valhall-Biografen

s ä OSKARSHMEN. I
F lirslklassiga revisnigar le vande bilder

hvardagar oaibrutet från kl. "HU-limit e.m.; sön- och helgdagar iåmvål kl. 6.l0 e.m.

   

   

  
 
 

Succàs!

Sällskanslitvets slafvar. - Ett itemsA i 1  " - I n  ,  A ,

Oerhördt gripande bild ul- socieizeislifvlet.

 

 

:elias serien...
Uppseendeväckande storslagen historisk konstfilm i läran-enar.

       

En ...i "

Stol-mande skvattsuccés-  1 .

x

, v.

Detta program. som är ett bland de mest storslagna. som någonsin visats nå någon Biograf, ärinsneladt
at New-Yorks ooh ParisI förnämsta skådespelare samt iscensatt och kinematograferaclt at världens största
tilmtabriker och kan unntaga konkurrens med hvilken teater som hek!! i
oss! Hela oskar-hamn; måne se detta reknrapmgram. oss!

Nytt program ellllnlzrmllclaugV Pings t.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags lilll(tr-):chr;i.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain