#2697: Valhall-Biografen

OSKARSHAMN.

Färstklassiga förevsnigar af Ietvande bilder

hvardagar oafbrulel från kl. "MD-IMO e.m.; sön- och helgdagar iämväi kl. 6,!0 e.m.

   

 

Storartad dressyrbild! Stomrtasd dressyrbild!

  Clownen med . "ha dresserade hundar.-

En vacker och tilltalande uppvisning.

 

Nytt program Torsdagen den 19 Maj.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain