#2696: Valhall-Biografen

i w 2- ARSAMN e 
w Färslklassiga förevisningar af lelvande bilder 

hvardagar oafbrulel från kl. 1.l0-l0,l0 e.m.; sön- och helgdagarkiämväl kl. 6.l0 e.m.

PRoG-RA M

från. och Lmed Torsdagen den 19 .MajL 1910:

 

mevllzanslå : kavallevä. I s , - é- 

Instruktiva och Åhiigst intressanta militärbilder från Amerika.

Konsolilm z Y Konstfilm . 

 I

Nytt! 

NTåe ie  bilder fr nKaXI

I. Torgclag. -- 2. Lekar vid folkskolan. f- 3. ha maj-blommans dag.1m- 4. A FT N (storslagna

t naturscenerier). - 5. Solnedgång.

 
  
 

 
 

 

l .law-1... .- "i 

liga litet-et. äriiema- r.- woclr Wowwee-rä.

  

 

Egen fotografering. 

f V

Film dum.- nanano. s. 4.:-, .

  
 

 

 

 

i FERDA.  k ,
g V l :Forngrekilkt drama. " e Å 1 i j V

 

I i Kinematografi i färger. Serie dIArt 1Pathé Frérss.. 
P e r s o n e r z v

 spelas af Italia .Vitaliant
e Hippolytos ,, -,,. Giro Golvani.
4 Theseus ,, ,, Carlo Bose.
Soldater, präster, tjänare, tjänarinnor, slafvar m. Il. 

.
u

 

W o
09000000QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:
e Apa eller människa? 

Högst intressant och" komisk trickfilm.

 

 

PKalmar 1310. Tidn. Kalmars Aktiebolag! Boktr-yekori.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain