#2695: Biografteatern Göta

Sadéns första och äldsta biogfai

1äàgää, ånga

 

(Aktiebuiagel: Svenska Bianràfteatern.) f

, FÖPGViSIliIIgäP af 11st bilden"
i alla dägäf kl- 7,10, 8,10 0011 9,10 din. 3.!! sdndngnrjàmnnd kl. 6,10 sm. i 
W, P R 0- G R A 

fr. a. m.. den 12 t. s. m. den 15 

  

  

 

 

En samling Vackra uppvisningar uiföi-da af någI--ak småliinynr vid: Lekstugan "Mini"pirr 

v Från egen atelier. , M

   

 

 

 

    

af Christopher Cbus,

Lefvands och sjungande , bild på; svenska; é

66Frihetsbröderma.66
Fiorellas onnésång framställd och sjunan af ROSA Gill] NBERG. q

  

 

Kinematograti i färger från Pathé Fràres.

e Delhi och dess ruiner.

Sen äkfa mannens [isf-

Yilerst komisk scen af Lucien Bayer och Max Linder.

 

 

lgh Wugvam Åmanåag 

Kalmar 1910. Timi. Kalmars Aktiebolags bourycxmi

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain