#2694: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta biograf.
Södra Vågen, (Fram-sta..

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af efvande bilden

vallaJ dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 em.. 3,! söndagar jämvel kl. 6,10 em

  

ROGRAM

b fr. en m. den I6 L e m. den 18 Maj:

Vi hafva här tillfälle att se en törträfflig flykt, företagen af den nyligen förolyckade aviatikern Fey-her..

E Barnens dag i

Egen fotogvàtering.

 
    

 

 

I  I
Den vaknande naturen.-

Mytologisk idyll, iscensatt af Louis Feuillade med särskildt komponerad 4musik af Adolf Stanislas.

Denna tjnsande tonbild har efter föreställning inför Stoekllelmspressen erhållit loferd såsom.
varande det vackraste som i denna väg framförts :i biograf.

I åtta atdelningnr.

1. Källorna vakna. 2. Vår-röster från landet-na. 3. Vål-nylnfernas dans. 4. Kärleksgudens sylnfoni. å. Naturens 
gåfvor. 6. Från blommande grenar tona åter jublande melodier. 7. I ungdomens väntx 8.V I hlomsterprakt. I
1 X

   
    
   
    

  

Jfonslen Aatt? välja sig man.

Mycket lustiga :we-nenI gamt en god ledning för våra damer.

m

35,391 Nog-am .Emsàagen den 8.9 mal.

M
Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain