#2693: Biografteatern Göta

-  
1 1 I 1.11 1,11?
; n.. f "kf 1 ,
.I ..
. - Jag i 7.4
v",- . v
"Sk
.  - Å I
.vrf 
k.
v i b M ff, . I
.1 1 ,
k., . i.
 1; L
M f 4:1?    Å v - f , f n
:f i I 1,.7 4-14 fn;  . f ff.)   1 I
. HC! "mig  A; sm." vä. i I p
  1.!! 34:,  , y f t
 4   , w c
h J f , i" x
l 1
s,

Stadens första .och äldsta biograf.)

Sätra Vägen, :fram-sta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatren.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10- och 9,10 em.- 088.! söndag-ar jämvàl kl. 6,10 em.

PROGRAM

fr. o. m. den I-9 t. o. m. den-22 Maj:-
Bilder från Algeriet.

Intressant.

 

 

Amerikansk konstlilm 2

GE Yxck an iv än nattkaiéet.

Gripande skådespel, utfördt at framstående skådespelare i New-York.

 

 

Lefvande och sjungande bild:

Ur opegglwga alEAUS T.

Vd Rö a. hatvet.

I hamnstaden Haslaua. 

 

 

 

Intressanta resebilder.

Ett ovanligt dibarn.h

Dråpligt slutnummer.

 

"Ngn pvogvalm Nànåagzn åen 2.3 mig.

lmars Aktiebblags B

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain