#2691: Biografteatern Göta

I; Stadens första och äldsta biograf.

I i 866.121 Vägen, :fram-ska.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

i Förevisningar af lefvande bildar

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 088.! söndagar jamval kl. 6,10 6.111.

PROGRAM

fr. o. m. den 5 t. o. m. den 7 Maj: é i

Intressant nyhet 2

föva ess Salsa. Sam-:Sa    

Ankomsten till Darjeeling på gränen mellan Tibet och britisk-indiska området.

 
 

triden om barnet.

Storslagen, dramatisk bild.

Praktfullt sagospel 2

  " "Haannavmf-

Lafvande och sjungande 101111 på, svenska:
 ålunfen på föreläsning.    

Siunges af de berömda gluntsångarne Edberg och W mmmm n.

Danska dragoner.

Intressant verklighetsbild.

 

   

Modets Offer eller Den stora magneten.,

En dråpligt rolig illustration till hatlnålarnas historia.

 

Ngtk Nog-cam Simåagen Mn 8 Max.

Kalmar 1-910. Thin. Kalmars Aktiebolaga Bo y

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain