#2690: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta biograf.

Söàva Vågen, Tvamsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 088.! söndagar jamval kl. 6,10 6.111.

PROGRAM

fr. o. m. den 2 t. o m. den 4 Maj:

Enastående Kille-ma tografbilql 2

w Kinematugraferiung af  M i M  

Intresleviiekande experiment, utförda å Pathé .Fl-Teres laboratorium under ledning af Dr commendau

Lumfie xl.   ,

Stort historiskt drama.

 

 

, B I 0 F 0 N:
e 088.! Ny bild ur Grefven af Luxemburg.
Polka-Duett.

Af Lisa Weise och Julius Sachs vid Neues Op. Teater, Berlin.

 

E11 (311111131: 11111 a. "1 911511: men.

Synnerligen intressanta bilder från den stora guldgrutvan vid Graham Townillysa Syd-Wales,Australien.

En oförsiktig sömmerska.

Rolig humoresk.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Akta; oooooooooooooooo - 1

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain