#2689_1: Kalmarbiografen_1

Kalmarbiegrefea

Goodtemplarsalen ---
(Innehafvare: T H 0 M AS H A N S E N.)
Föreställningar dagligen oafbrutet från kl. (gm-10,15 e.m.

PROGRAM

från och med måndagen den 9 Maj:

I. Arabiska handlverkare.

En särdeles intressant och underhållande bild är bArabiska handt-
Verkare). Icke mindre än 20 olika fack äro i raskt på hvarandra föl-
jande bilder representerade.

2. Heidelberg.

l. Totalvy. - 2. Ruiner af slottet vid Heidelberg, ödelagdt af
åskan 1764. H 3. Neckar Vid inånsken.

3- M o s E L l Fa 3:e Iserien.

Uppseendevdekdnde starsldgen historisk konstfilrn l 15
scener.
Se beskrifning å andra sidan.

4.r ha maj-bilder från Kalmar l9l0. I

Visas som extranummer äfven detta program.
N y t t l N y t t l
l l 0 .
5. Ny serie bilder fran Kalmar.

lelgclcade, högst intressanta bilder af egen fotografering
Bilden slutar med en häinförande Solnedgång.

6. En originellihämml eller Uraskan
l elden.

En Verkligt komisk bild7 full af lif och lust, hvari den vettskramde
mannen beter sig på ett sådant satt, att han får till och med den mest
allvar-samme att sentera sina galenskaper.

 

 

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 12 Maj.
0 B 8.! Inga artistnppträdande, men i stället alltid

förstklassiga program. Endast det bästa
af det bästa. OB S.!

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryekeri

A

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages