#2683: Kalmarbiografen

(Junehajvare: Z h o m a s ål a n s e n.)
Föreställningar dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 em.

PROGRAM

från och med Torsdagen denålg Maj iglo:

:Tvärs igen am ånerifa.

En enaslåendé reseskildring
Expressnyfhet i ä :i för- de .eggen I

 ExpresiientHöllgtgggrgllgwålggkhol:sbesik

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

 

 

I En bild hämtad direkt ur verkligheten
EDISON. - KONSTFILM. Enlsolu, .

  

  
 
 

  

Telegram! Bisse föe (lagg r

Björnstjerne Björnsons likfärd
genom Köpenhamn.

Tydlig och skarp tagen film.

 
  

Friska sjöhilder, som bör ses af alla segelvänner. Ståtliga sportbilder.

Hökarens hund.

En humor-esk af första rang.

 

Med innevarande program. som kan betraktas såsom fullt enastående med sina aktuella ooh väl valda
bilder, afsluta vi denna säsong nästa söndag. Vi få därför framföra vårt bästa taek till den ärade Kal-
f marpubliken för den gångna säsongen. och hoppas att vi äfven nästa säsong skall kunna hafva nöiet
i uppvisa utmärkta program samt att vi äfven då skall få publikens Ioford.

083.! Måndag gifvas reoettföreställningar för Biografens personal efter särskildt nvtt utvaldt program för
- denna dag.

 

Kalmar 1919. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain