#2679: Valhall-Biografen

Färslklassiga färevisniagar af lelvande bilder

hvardagar oalbrulel frän kl. 1.l0-l0.l0 e.m.; sön- oeh helgdagar iämväl kl. 6,lll e.m.

PROGRAM

från och med Torsdagen den :4 April 1910:

  Italienska erna.

" " n a sevärdheter.

 

Vyer från en storslagen na .

 

 

 

66sT o GKHoLMff,

dess parker och iontäner.

Enastående intressanta sevärdheter.

0 88.! Ny bild, ei förul visad här i sladen.

 

 

K-0nstlilm 2 Sea; ceeslilm 2 b

Fåderna  synder
I IKäl-leke :Sch hat. V

Det enkannerligen bäst inspelade dramat denna säsong. .

 

 

SMI-311. "Golfe de Gascogne."

enastående natur-skådespel som ingen bör försumma att se.

Sexton barn

Högst kemisk

 

Ell program som slår lrämsl bland alla. 0 88.! Endasl del bästa al del bästa.
i Eventuella förändringar i programmet förbehållas.
Nytt program  den 1.7 April.

 

m r 1910. Tidn.Ka1maa-s Aktiebolags Boktl eken

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain