#2677: Biograf Tor

Biograf .70 r
" (Lefvande bilder)

a gifver föresfällningar å

PRGGBAM:

l. Könenick-kanlenen.
2. En kines nå luslresa i London.
3. Barnens dag i Kalmar.
4. Jordbäiningen i södra llalien.

OBSJ Publiken kommer att kunna följa- händelsernas gång genom
- kommande program å. Biografen Tor.

5. Ziguenerlil.
i 6. lllllykl lill sommarnöiel.

Enhvar uppinanas af! ej försumma se deffa
intresganfa program!

"Biljettpréselm" 5.0 à 35 öre, barn under 12 år 25 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
Vördsamt:

I F. fogelberg.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmar: Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain