#2676: Kalmarbiografen

V i L 4 .I 1 v. N54 . 1 I
. b , " f - i; , :. - i
vi. - - - n :än fri Sn V v
V V I 711 V 1 i l. :Yu . .13.J-ll " I
, - . w y .774) 3:.k- V
- V . A I , f, .1 ,
V 4- "v k 1

V " v V -V Å n

- , v ,

(Innehajvare: :homas Nansen.)
Föreställningar i? dagligen oaff brutet från kl. P6,15--10,15 em,
från och mediVIåndagen der;I :6 Maj.(Ann.axndag Pingst) Igio: I

 .rätt-:1

Film (PAIN: Italiana,

V v r :7: V I V I . f Y: I -4 1L . wii-.1.14 
i .  3 i  

 

 

 

 

  

i (i Forngrekiskt drama. I

Kinemaiografi i färger. i f i i Serie :PArtVPa-ihé Fréres.
i Personer:

 Spelas af Italia Vitaliani.

m .4 
9.;"117 f g ff
in. .f

i Hippolytos .. ,, ,, Giro Galvani. ,
Soldater, präster, tjänare,P tjänarinnpr, slafvar m. il. N

a I L PÅV .

Ämevähanskt kammar-L

Insirukiivà och högst intressanta militär-bilder från Amerika.

  

Konssnlm z Kfonstlilm z

i å "Räååa hems hem! 

1 . Ett kärleksdrama uryerkligauTifvet. i 

Gripamle och vackert. i

i? a  etwa människa:

 

Högst intressanf och kdmisk trickfilm.

 

 " i Nytt program, I Torsdage!! den 19 Maj.

 

i i Kalmar 1919. :mmm-Imrnkeiebolags mamma. f

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain