#2674: Valhall-Biografen

Färslklassiga förevisningar af letvande bilder  

hvardagar oafhruiei från kl. "MO-IMO e.m.; sön-inch. helgdagar iämväl kl. 6,l0 em.

 PROGRAM
från och med MåndagendenIB April 1910:

Jag del. af våra Svenska bilder, de ära falmärkm.y
i Express! Svenska bilder. i " Nytt för dagen!

.  ...Från Åreveekan- é.

åkning. - En färd till Tännforsen. Storslagna natursceneljier.
Sannerligen en bild af stort intresse, som-alla böra se.

En torpedkryssare i storm
i På  " é é

-
Konstlilm 2

 

 

lITillln 119Ai-t 2

N Sol!! nier.

     

  

i Storan-tall! drama i 60 scener. Kinembatognaferadt af "Gines" i Rom.

 

 

Åter en lvemskv bild af värde:

  Äkerbruk och boskapsskötsel iSkàne.

i i I Högst intressanta nlementbilder och karaktäristiska skildringar från den skånska landsbygden.V M i W
i oo O  i I" .i
é I Nar tehmann mile gifta sig med
i V0 0 . . i
, prmcnpalens I dotter. f ff

, En dråplig 6"bild ur lifvet-f. Lifsfarligt muntrande stycke.

 

Nytt vI)l-tbg1.-f.-.auljfnfCIäini-scla-.ngeln den 21 April.

Kul-mer 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryekeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain