#2668: Biografteatern Göta

Ellie reiteetern Göte

KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
- Siadensförsta och äldsla biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.

P r o g r a m
fr. 0. m. den 18 t. 0. nl. den 20 April:
I. Ile stora nationella lällingarna i

 

Ostersuml den l-l sisll. mars.

Sveriges främste skidlöpare del-taga.

Siirdeles intressanta idrotts- och vinterbilder.

1. Vid startplntsen. 2. Fältskjutning på skidor. 3.
Spin-ten till målet. 4. 30-kilorneterelöparne anlända. 5. Da-
-mernas terranglöpning. li. Den stora beektäilingen. 7. Lands-
höfding Widén förrättar prisutdelningen.

2. Dressyr af små fåglar.

Storartade uppvisningar.

3. Äter en sjungande serie ur

ii Il
lirefven al Luxemburg
wJa, dubbelt smakar det piltens.

Utförd af Lisa Weise och ensemble vid Neues Operetten-
"heater i Berlin.

4. l-Ians moders sång...

Episod från revolutionen i Italien år 1843.

Gripande drama.

Det är år 1843, då revolntionsstormarna genombrusade
det soliga Italien.

Gretve Zanetti i Bologna och hans dotter Marghareta ha
hängifvit sig åt frihetsrörelsen, men räddas genom ensofiicer,
som fattat kärlek till dottern. Barrilmderna stormas. Sår-ad
släpar sig ofiiceren till sin älskades hem. Och medan storm-
klockan går ooh skotten (låna, spelar hon för den särade den
sång hans moder sjöng i forna dar - hans döclssäng...

1. De revolutionärns möte. 2. Guvernörens proklama-
tion.  På Väg till messen. 4. Ögonens språk. ö. I grefvens
slott. li. Pntrullen kommer. 7. Flygelns hemlighet. S. wEn
hvar skall nrkebuseras, hos hvilken man finner Vapen! Militär-
guvernörerm 9. - iSjung min moders sång-.w 10. Ofiicerens
upptäckt. 11. Kärlekens seger. 12. Barrikaderna stol-mas.
13. Revolutionens offer. 14. En sista blick. 15. Hans mo-
dere sång, hans dödseång. I

I 0
5. l den eviga varens land.

Kinematograii i färger fran Pathé Freres.

I den exotiskt yppiga grönskan ai Väldiga träd och prun-
kande blommor ekylnta några förskrännla hinder fram och i
den genomskinliga :sjön simma de heliga sköldpaddor-na under
det nät-.kroeor med blad  stora att en man ledigt kan taga
.plats på dem och hvita lotusl.)lomnior sträcka sina kalkar upp
öfver den spegelblftnka ytan. Och som en värdig bakgrund till
det hela se vi vnlkztnen Smeros höja sin eldsprutamle hjässa
högt öfver molnen.

6. Den svartsjuka doekan.
Kemisk triekiilm.
fb-h Pianomusik. -h--H
Nytt program torsdagen den21 april.
6 ven fuella förändringar ipregrammef förbehålles.

 

 

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolalzs Boktryekeri-

-unpvä pd i:ap ppm] (a :po german-:45on nämpazu sapaq uaemqnåf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain