#2667: Biografteatern Göta

I Jagnallealem Gala

KALMAR w
Södra Vägen, Framsta.
Stadens första inch äldsta bimgr-af w-
(Alctflelmtagat Svensk-a Bioga-aftwttern.)
Förevisningar af lefvande bilder

lalla dagar lil. 6,10. 7,10, 8,11) mvh 9,10 enl.
Söndagar jämviil kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 11 t. o. m. den 13 April:

o l ) g n I
l. Fran llfvei na nrarlen.
Utomofrdentltgt fängslande biloler från Pampas-
sltlttewta t Argentina,
i 1. De Vilda hästarna. (lrilfvas fram. 2. COWlOQySy ryttar-
bi-agder. 3. En Uppvisning i Buenos Ayies. i 4. .Vilda hästar
och tjuv-.11" infångas Och Täinjns. 5. lidt på Vild tJur.

Jätteiilm. Jättefllm.

2. MAGBETH.

Tragedl t 5 akte?F af Wffilliam Shakespeare.
.Hamllingen förslggåa" t Skottland. Praktfnllt iscen-
Lskatt och spelad af framståench skådespelare från Na-
tionalteath l Rom. 4
anvudpersonerna:

 

Dnnezm, kung af Skottla d. Maednläf",

Malcolm G .. n Lennux, skottska höfcliiwzu".
Donnllleinl hmm sonen" Ross, I b
Macbeth, ., I  , Lady Macbeth.

Banquo) F kungens haifoime. Tre häxor.

Obs..I På grand af filmens längd av bilden app-
(lelaol i tvenne afclelnfingar. 4

 

Lefvande och sjungande bild:
III serien:

3. "Grelven af Luxemburg"

.sådan Operetten framställts å Nenes Operetten-leeater
fl Berlin.
"Lil-1, lin, lari".
Sollst: FRITZ WERNER.

 

4. Gyklisler i belgiska armén.

Tjanstgörlng på fallet. I kasawten. Exercts.

En högst intressant film som komme?p att väcka
beundran hos alla.

5. Den unnlinningsrike skräddaren.

Mantmtionsnnmmer af första rang.

än; Pianomusik. --V--
Nytt pregram torsdagen den 14 april.
äventuellafäråndringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 19111. Tidningen Kalmars Aktiebolag-s Boktryokeri

un,an .pd ä:ap man fa Lpo gawwnJåon nöngpaw sapaq uaamqnéf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain