#2665: Biografteatern Göta

Biograivteatera Göta

KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
Siadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svensk-a. Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,!0, 8,10 och 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

fr. o. m. den 25 t. o. m. den 27 April: l
En bild för dagen.

I. Bowyiscouls.

Stockholms Boy-scoutklubbs öfningar iStockholmstrakten.

En intressant bild för alla. Bör ses af alla Kalmarpojkar.

iBoy-scouts) är dagens lösen öfver nästan hela den civi-
liserade världen; dessa två ord hafva gått ut som ett faltrop
för en ny ungdomsrörelse, hvilken synes aga den största sam-
lings- och lifskraft. Dess syfte "ar att göra gossar ur alla sam-
hallsklasser till praktiskt dugliga7 i arbetet pålitliga, samhället
trogna, adelt tänkande och kannande individer. Man vill bygga
på den hos pojkar inneboende känslan för det ratta, goda och
sanna.

Vår bild visar Stockholmspojkar ute i falt sysselsatta med
spanings- Och patrulleringstjanst, signalering, rapportföring m.
in. och man märker tydligt med hvilken entusiasm de omfatta
de ganska kråfvande uppgifterna.

2. Nalle som konstnär.

Särdeles intressant och roligt dressyr-nummer.
Amerikansk nyhet.

3. Kärleksdrycken.

Stor komedi-i tre akter.
Medryekande och briljant spelad.
Hufvudpersoner: I

thättcm, husets förtjusande dotter och snart förälskad i

Ingeniören, också träffad af Amors pil.

aFamiUeslafäztnmt-m, insjuknad i influensa och ömt alsksd af

Smalt-aren, som "ar grymt svartsjuk.

Alltihop är egentligen familjeslafvinnans fel, ty hon in-
sjuknar. Husets rara dotter iklader sig hennes skepnad, och
nu börja förvecklingarna. Ingeniören ämnar inspektera sitt ny-
bygge och iiör sig arbetsdrakt. De två råkas, då han först vill
köpa sig en iår mjölk. Det blir kärlek ooh förvecklingar och
svartsjuka i långa banor, tills vederbörandes mammor råkas
och afslöja anonymiteten, hvarefter allt ar klappadt och klart
för giftermål. i -

Särdeles roligt alltihop.

Lefvande och sjungande bild på svenska:

4. "Siöröfvaren".

Stort bataljnummer med operasangaren Oscar
Bergström som solist.

5. Bölielek.

Hänförande hafsstndier från Belle Iles kust,
Frankrike.

1. Vid Dornaut. 2. Böljelek. 3. I trollgrottan.

6. I Esaus lacken.

Kemisk seen, spelad af Signor Morani vid
Rossini-teatern i Turin.

Personer: Den flintskallige (Sig-nor Morani). Den ömt
älskade. Hennes mamma.
Handlingens whufvudpunkterr: Mycken kärlek, en del
förtviiian, patenthårmedel och anti-hårmedel.
v Pianomusik.
0bs.! Från och med i dag inställes förevisningen

kl. 6,10 å hvardagar.
Nytt program torsdagen den 28 april.

6 ven fu ella förändringar iprogramm ei förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaget Bel-:tryckeri

-ungnä go! pp upp), fa Lpo (awwzuäon nånmazu sapaq uaquncf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain