#2663_1: Biografteatern Göta_1

Biograiteatera Göta

- KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
- Siadens första och äldsta biograf f-
P(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevuisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.In.; i
söndagar jämvlil kl. 6,10 e.1n.

. P rio g r a m
fr. o. In. denw28 April t. o. ni. den l Maj:
l. l "Kongens . hy".

i Synnerligen liifulla ooh intressantavyer från
Köpenhamn. -

 

 

Ovanlig kineniatografbilcl.

i . o i l I
2. Med lyxlag till Rivieran.
-- 1Två sinattingar utföra liufvndrollen pa ett sätt,
sam Åkommer att väcka förvåning llos alla.
Säsongens mest intressanta bild. - Alla måste
SG1 (lell- Beskrifning, se. andra sidan.

Tantis sei-enad.
llflånstrålar klara glimma
vinden sakta rör
Och i den sena timma
jag inanflolinen för.
Bakom lmlkongens galler
en skugga jag skymta ser
Och i goliklole11 faller
en ros till sång-min ner.

Ljuft ar att drömma

sorgerna glömma,

tonerna strömma

till henne Opp.

Tindrande stjärna,

himmelska tarna

skydda och varna
kärlekens hopp.

4. På alnlonnama. 3,000....a.-1.Ögt.

Imponerande soenerier.

1. Genom istnnneln. 2. "Mat topparne. El. litt lifsfar-
- ligt språng. 4. På 3,000 meters höjd. 5. Med döden för (ågo-
nen. 13. På säker stig igen. I

5. Petter som kvinnoimsare.
Synnerligen lustiga episoder.
I -- rianomnsik.

Sjungamle bilder på svenska:

 Tanlis serenad.

Nytt program måndagen den 2 maj.
Eventuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolalzs Boktryckeri

.5 .gud pp :2.51an fa 11:10 .zawumxäoxd nångpaw sapaq 119211;an V

-ungn

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages