#2662_1: Biografteatern Göta_1

man

 egnnitentenn Geta.

Södra Vägen, Framsta.
- Siadenajörsta och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder
ana dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och-9,10 em.

Program

fr. e. m. den 14 t. 0. m. den 17 April:
Vid. Västkustens badorter!

i. LYSEKIL.

Från egen ateljé.
Se andra sidan!

Amerikansk konstnim.

2!  En bild med spännande (lm-

nmt-lslc lzanclléng, hmm Newiijorlfs félmlllmsta skådespe-
lfwe medverka.
Se andra sidan!

 

 

Biofon.

3. Sniskroksvalsen.

dnnsad af Skådespelare Herr Vinter Sennnnder och

Fru Stasst Wahlgren vid Södra Teatern i Stockholm.
Dråpllg bild. - Inspelad å egen ateljé.

Nytt!

 

Från en japansk fest:

o I I
Jokohamas 50-ars-1uhlleum.
anfematogmfl l färger af Pathé Fràres. .-
Jokohunm, soin år 1859 blott Var en liten fattig fisk-.irlin7
räknar nn nära 500,000 invånare. Japan har nu i anledning af
.BO-årsdagen för stadens öppnande för handeln och västerlän-
dingarnn firat en stor fest. En procession, sammansatt af hi-
storiskt inärkviirdiga. typer. såsom armborstskyttzir, älskare, inn-

4.

sikvngnnr, tågnr genan staden. Geishor i sinn granna kostymer 1
och i gamla dräkter bidraga att höja effekten af denna stäln- .

ningsfulls österländska fest.

5. Du galne Lehmann!

chllumlmncle roligt nummer.

Lehmann har blifvit biträde iiett större iMàgasi11 du
Louvren Och principnlens dotter sitter som kassörskn. Och
Lehmann blir ursinnigt här i henne. Och resten... Oj, oj, oj.

 

 

-Fff Pianomusik. M-
Nytt program måndagen den 18 april.
ävenruellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

 

IKalmar 1910. Tidnian Kalmars Aktiebolalze Boktryckeri

"umsz fJnd pp 0,2an (a Lpo pulumJEon nånnpaw sapaq uanlquncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages