#2661_2: Biografteatern Göta_1

w Hiäuinnan från Mafeking.

1. Mafeking7 Sydafrika. Öfverste Ralston tele-
graferar till lady Mary. -

2. wMafeking7 Sydafrika. Lady Mary Grey, 11
Hempstead Place7 London7 England. Krig sakert. -
Vår förinalning omöjlig; uppskjut till min återkomst.

Lord Arthur Ralston.)

3. Lady Mary beslutar att följa sin broder till
Sydafrika.

4. vMafeking. - En månad senare. - Vigseln
mellan öfverste Ralston och lady Mary blir afbruten.
5. Belagringen. Trupperna göra ett utfall.

ö. Lord- Arthurs "trupper - utanför förskansnin.-
garna.

7 Rekognosering af terrängen i trakten kring-
. Mafeking.

8. Förberedningen till att urspara taget.

9. Angreppet.

10. Fienden blir tillbakahållen.

11. Segerpriset.

12. I vallarna. - Lord Arthurs begaran.

i 13. Till krigsdepartenientet, Mafeking. Mitt man-
v skap dör af törst; vi hafva kämpat i 12 timmar utan
L en droppe vatten. Om vi icke snart erhålla hjalp inå-
ste vi gifva oss. Öfverste Arthur Ralston.

14. Lady Mary, hjaltinnan från Mafeking:

15. En manad senare. Öfvervadandet af floden
Tugela, för att lamna hjälp till Mafeking.

16. Sex; månader senare. Hemma på permission.

17. Lord Arthur Ralston. Härmed underrättas,
att Ni för Eder tapperhet vid Mafeking utnamnes till
brigadgeneral. Till var ledsned tillåta ioke arinéstad-
garna oss att utnämna Eder tappra genial, lady Mary7
hvilken bevisade sig vara en verklig hjältinna vid den
minnesvärda belagringen.

vt-QfäGA

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages