#2661_1: Biografteatern Göta_1

r. I I
.. :J - . - -  !l!l
Bregraiteatern Greta
Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biogràf H-
(Aktiebolaget Svensk-a Biogoiafteatenfn.)
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 enn.

Program.

fr. 0. m. den 7 t. 0. m. den 10 April:

I. Venedig och dess monument.l

Ny härlig natnrbilcl.

Venedig, vattenstaden, höjer sig triumferandermed sina
trånga gator öfverallt afbrntna af hvalfbågar och marmortrap-
por, sina klockstaplar, campaniler, kyrkor och palats och sina
tusencle laguner o. gondolbeströdda kanaler.

2. Några goda vänner.

Lnstéga snapshots ur djurens Zif,

Amerikansk expressnyhet! Slagnummcr!

3. liiäliinnanyirän Maieking.

Blästerligt iscensatt bild efter enepisod nr kriget
mellan boe-r och engelsmän. Flera lnmclrapersoner med-

verka. Iscensdttningen benndransvärcl och absolut ena-

stående.
Se andra sidan!

4. På eil kokos-planlage i Singa-
nore (Indo-Ghinal. I

Vid skörden af frukterna anvander man sig helt pittoreskt
af en apa, som klättrar upp iträden och slår ned frukterna.
Kokostradet ar användbart till alla sina delar. Själfva nöten 
en smakfull frukt och dess omhölje är dugligt till diverse ändamål.

Trastannnen nyttjas till virke. Man förfardigar vatten-
ledningar, broar och staket af det. Och  till slut knopparna,

hvilka utgöra ett eftersökt födoamne under namn af palmkål. I

Af bladen tillverkas mattor, korg-ar, solfjadrar och hattar m. m.

Fotografi i färger.
5:  lllgeket roliga situationer.

-H Pianomusik. -
Nytt program måndagen den 11 april.
E ven fuella förändringar i programme! förbehålles.

 

Kalmar 19.10. Tidningen Kalmars Aktiebolaes Boktryekeri

"uppnå gd pp ppm, [a :po patruanon nämpaiu såpaq uaamqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages