#2659: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta biograf-

366m Vägen, tyvamsia.

(Aktieboiaget Svenska Bingrnfteatern.)

 
 

Försvis ngar af lefvsn s bi  ,.

alla, dagen" kl. 7,10, 8,10 och 9,10 enl. 8.! söndagar jämvàl kl. 6,10 sin,

MaiGRA;
ml ägg AI" i. Ö 

f n w , h n 

   

  

ovanlan Kinematogrfil: " i

Två småttingar utföra hulvudrollen .på ett sätt, som kommer att väcka förvåning hos alla.
Säsongens mest intressanta bild. - Alla måste se den.

   

 

 

 

 

Lefvands och sjungande bild pà svenska:
=1Tantis Aserenad..

 

 

 

 

 

(Få ahnoppama. 3,666 men! 6636

Imponerande scenarier. x:

 

yelfer sam kvinnmiusare.

Synnerligen lustiga episoder.

 

Ngn program Nànåagm öm 2. max.

[eller 1010. NI. Kalmar! Aki".th Both-:oki

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain