#2658: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta bingaf. 4
Söönca Vägen, Tvamsäa.
, 11 1 q 1 , 1 (Aktiebolaget SwenskaM Biografmatern.) 1 1 .1
Q I Förevlsnlngar g af W lefvande bil " er

alladagar kl.y 7,10, 8,10 00119,10 0.111. 0188.! söndagarijàmvàl kl. 6,10 0.111.

 RO G R AM WW f - i W W

 

fr.0. m.;de11 25 i".- 0.=m. den27 April:

1 -L

    
 
 

  

.800h0111104åw-00011s iciuhbens öfningar i Stockholkmsirakien.

 I 1 En "iniresàanf hild-fölifalliily H918811111" ill-lf!!!WL Kalfillwlwlllilwlmil!3""-Å  1 1 11 WI
 141,1- 1 15513! .få 3:35 f ,  1 1 I!

Särdeles intressant 100411 roligt dressyr-nummer.

   

 
 
 

 A1meriM,alynsk Enyhet 2l
.. . ., v, 1 H ,J.w,,.,;:;j, 1111311101 2 1 1 1,. . 1 1

  
  

Sigr- koinediwi 3 ålder. 1lilledlfymkalnllfe V briljant spelad.

  

W NöfvaPGD.,66 WN

 

Stortpbataljnummgàr med operasångarén Oscar Bergström som solist.

H y
1

Hänfö1021110101 hafsstudier från Belle Iles1 kust, Frankrike.

 sans tecken. W w 

1 1 Komisk seen, spelad af Signorf1 M-orani vid RossinifteateI-n i Turin;

 

  

 

 

 

 X113,1sz091:an"5009-021300 6.211 Zålåpm.

1 W Jiahua! 1910. "Pi-dn. Kalmars Aktiebolag: Bokhyskwi

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain