#2656_1: Biografteatern Göta_1

Bio iallealern nella

Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
Förevisningar af lefvande bilder

alla (lagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 em.
Söndagar jämväl kl. 4,10 om.

Program

" fr. o. m. den 28 Mars Annandag Påsk
t. o. m. den 30 Mars:

I. Kreaiursuisälning i Danmark.

Högst intressant.

 

J ätteiilm. Film de art.

2. Sabinsknmas hortmfvande.
Kinematografi i färger af Pathé Fråres.
Ovanligt fin lsce-iflsattmng efter den gamla välkända

; legenden om Sabinsltornas bortröfnande i Rom.

Iflnfvudrollerna innehafvas af: Romulus - Giro Galvani-
Aaron -e Carlo Duse. Tatius - Gastone Menaldi. Ersilia -
Glolilale de Marin. Turpeln g Anna PaSquinelli.

Se andra sidan!

 

Uppseendeväckande biografnyhet!
Lehars nya operan

i3. Grefven af Luxemburg.

Sådan den spelas på Neaes Operettentheatern "i i
Berlin. I n

Första serien. v i

Ranft har inlagt protest mot bildens uppförande i
 Stoolclzolfm.

Den i utlandet :så populära Operetten nGl-ofven af Luxem-
bnrg- har som bekant nyligen börjat uppföras på Oskarsteatern
i Stockholm. -

Redan nn äro Vi i tillfälle att i kinernatografbilder åter-
gifvn några af opeiettens gladare och ti-eiligascene1-,ile11 mycket I
omtalade lessvalsenv ej att förglömma. Kinematogrnferingen
:if operet-ton har som bekant gifvit anledning till att Direktör
Rnnft hos Notarius Publious inlagt protest mot bildens uppfö-
rande i Sverige. i

Ny opcfrett af "Glada Änkans" kompositör.

4. l Finland.

Storartade fotosl från "de tusen sjöars landa, bl.
a. det härliga Imatrafallet fi mdnslten, som utgör en
synnerligen imponerande afslatning å bilden.

Kinematografi i färger af .Pathé Frores.

5. Soldat för sin käreks skull.

lllaac Linder åter få farten. Genornrollg humoreslf.

Den förälskade Max håller på atty göra sin kur for kap-
tenens (lotter, då denne oförväntndt återvänder. Då han ieke
vet hur han skall reda  nr denna tråkiga situation tar den
unge innnnen på sig ordonaneene uniform och börjar att arbeta.
Kaptenen skickar honom till kasernen, där den unge rekryten
gör tusen dumheter, retar sina öfver-ordnade och blir såinburad.
Trött på militärlifvet tar Max4 af sig nniforlnen och nppenbarar
sig civil e- allt blir förklaradt. Kaptenen ursäktar honoin och
(let hela slutar i glädje och försoning.

-unmö gd gap 0,2an (a :po pwwnzöoad nfnpam sapaq uaaman-f

-Ä f" Pianomusik. ff" W WN
Nytt program torsdagen den 31 mars.

 

6 venfuella förändringar i programmet förbehålles.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolnes Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages