#2655: Biografteatern Göta

. Stadens första och äldsta biogràf.

" Södra Vägen, tfriade-.siat

(Aktiebolaget Svenska Biograiteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

01110J degerkl, 6,10, 7,10, 8,10 00h- 9,10 em.

NP R 0 G R A M
fr. o. m. den I4 l. o. m. den l7 April:
Vid Västkustens badorter!

  KIL. i

Från egen atelier.

 

 

 

 

Amerikansk konstliljll 2

Faders ""

 
 

artat.  

En bild med spännande dramatisk handling, hvari Neyorks förnämstatskådespelare medverka.

  
  

 

 

Blolrolw- INYTT-

LI" Spiskroksvalsen 

" ..- Dråplig bild.I .- Inspelad å egen atelier.

 

 

Trån en japansk les! :q

äqkeixamas BG-àrsfiuåiieum. i

Kinematograii i färger af Pathé Freres.

i Hejdundrande roligt numm r.

Du galne Lellmann!

 

Ngit .program- måndagen den NE Äpvii.

Hm 1010. Tidn. Kalmars Aktiebolag: Boxtryehn

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain