#2654: Biografteatern Göta

aeiteeteaa Göte

FX
. :I
Bild
KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 Och 9,10 0.111.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

i Program

fr. 0. m. den 23 t. 0. m. den 26 mars:

I. Fansen-minnen.
Oriya-nell bllcl. Q

2. Vägen lill paradiset.

Älgolth vacker och tilltalande bild.

I en vindskupa ligger modern döende. Hon kämpar hårdt
emot, ty hon vet inte, hvad det skall blifva af hennes två små
fattiga barn. Efter det modern för alltid slutit sina ögon, äro
de små barnen öfvergifna och irra frysande och hungrande om-
kring7 tills de uttröttade sjunka ned och insomna. I drömmen
uppenbarar sig för de små en angel, som visar dem en ledtråd
att följa för att snart få traffa sin kara mamma. Följande led--
tråden ila de framåt. Slutligen iinna de målet, det arparadisets
port. Med hvarandras hjalp ringa de på portklockan, och Petrus
öppnar och förer dem inför-madonnan, som Valsignar, och har
återlinnakde till sin stora glädje sin saknade moder.

I3. Barrikad-iliäliinnan.

En ltmemalogmftem triumf.
0 B S. l "
4. Biofonnummer: Garl Bareklind

sjunger sitt bravonnmmer:
Miu gåv- jng till Maxim,-

5. Elektriska iärnvägen från Mar-
ligny lill Ghamonix.

Vacker imilerbllcl.

En på Vildromantiska landskap rik trakt "ar sträckan som
(lrager genom Mont-Blanc-området. En. liten bergsflod, Trient,
jagar sina Vilda vattenmassor genom djupa bergsklyftor af så
Vildromantisk skönhet att man icke sålatt förlorar dem ur sinnet.

6:    Stomrtaol humoresk.

Lehmann, den galenpannan7 har hittat ett bjudningskort
till stor bal hos minister Pontevedro. Naturligtvis skall han dit!

 

 

Jivil högtidsdrakt påhjuden. Strunt samma -- Lehmann later
måla om sin dräkt. Sedan - ja7 sedan!
n Pianomusik. WM-

 

Nytt program måndagen d. 28 mars, Annandag Påsk.

0 B S. ! Inga förevisningar Långfredag-en Och
Påskdagen.

E ven fuellu förändringar iprogrammei förbehålles.

 

vKalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaes Boktryckeri

-umnb- pd pp 0,1an [a :po gawzumöoxd pimpaw sapaq uaamqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain